Nät för radiobas

Denna lösningsmodell baseras på att man bygger ett inomhusnät med tillhörande antenner, ett spridningsnät, som kan förmedla radiosignaler i hela huset..

Nät matas sedan med signalering från en fristående radiobas för mobiltelefoni (GSM, 3G, LTE/4G eller 5G). Fördelarna är många;

  • Ger komplett mobil täckning.

  • Garantera mobil kapacitet, även i stora kontor och offentlig miljö.

  • Ger flexibilitet i val av operatör. Alla mobiloperatörer kan koppla in sina tjänster i näten. Lösningarna görs i samverkan med mobiloperatör/er där dessa aktörer så att säga kopplar på sin radiobas.

Detta är förmodligen den vanligaste modellen att bygga inomhusnät för mobiltelefoni på då det rör sig om större objekt, typ fler än 100 personer eller mer än 10.000 kvm.