Vi beskriver här hur ett inomhusnät är uppbyggt.

En lösning för inomhustäckning består av i princip två delar;

A) Inomhusnät för signalspridning, vilket består av ett antal antenner i de lokaler som berörs.

B) Signalmatning, d.v.s. signaler in i inomhusnätet. Detta kan göras genom en egen radiobas eller genom en s.k. Repeater (förstärkare).

A) Inomhusnät

Vi bygger inomhusnät vilka är öppna operatörsoberoende nät där all typ av mobiltelefoni kan fungera. Näten fungerar för;

  • Rakel, GSM, 3G, 4G och 5G eller för frekvenserna 380 till 3800 MHz.
  • Dessa nät har heller inga begränsningar rörande kapacitet.
    • Flera mobiloperatörer kan anslutas
    • Inga begränsningar i antalet samtal eller personer som nyttjar själva nätet.

B) Signalmatning

Signalmatning kan ske på två sätt. I större objekt inplaceras en eller flera radiobasar vilket görs av respektive operatör. I små eller medelstora objekt kan signalmatning via repeater bli aktuell.