Mätningar

Vi utför oberoende mätningar och kontrollerar signalstyrka och signalkvalité för alla operatörer. Bra täckning är en förutsättning för bra arbetsmiljö och många gånger en absolut säkerhetsparameter.